K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Zobrazit podrobnosti

Nadační fond Sberbank CZ podpořil sedm projektů

Správní rada Nadačního fondu Sberbank CZ na svém zasedání na začátku prosince podpořila 7 ze 14 navržených projektů celkovou částkou 124 000 Kč, kterou tvořily příspěvky zaměstnanců a finanční podpora od Sberbank CZ. Rada upřednostnila při výběru menší adresné projekty, jejichž cíl je pozitivní a jejich posláním je přinášet radost. Podpořené projekty jsou jinde spíše opomíjeny a neměly by bez nominace od našich zaměstnanců větší šanci získat pozornost potencionálních dárců.

Projekty podpořené z Nadačního fondu Sberbank CZ v roce 2014:

Liga lidských práv – projekt Férová škola (15 000 Kč)

Liga lidských práv (LLP) je nezisková organizace, která od roku 2002 hájí práva a svobody občanů ČR. Pomáhá lidem, aby znali svá práva a aktivně je prosazovali. V rámci projektu Férová škola pomáhá LLP rodinám i školám z celé ČR při začleňování žáků se zdravotním či sociálním znevýhodněním do běžných základních škol. Projekt pomáhá školám nastavit vhodné vzdělávací podmínky konkrétních žáků a pedagogům nabízí interaktivní workshopy založené na konkrétních případech a nácviku řešení.

Peníze mohou být využity na odborné konzultace pro běžné české školy (50 hodin) / školení pedagogických sborů (5x) / intervenční poradenství rodičům (5x).

Bez bot – projekt zábradlí ke stezce pro chůzi bez bot (20 000 Kč)

Organizace Bez bot vznikla v Brně dne v září 2012 za účelem systematické a pravidelné činnosti v oblasti tvorby stezek určených pro chůzi naboso a workshopů na toto téma zaměřených. V září 2014 jsme společně s organizací na území Střední školy pro tělesně postižené v Brně vystavěli hmatovou stezku k rozvoji motorických schopnosti s prvky relaxace a regenerace. K plné funkčnosti stezky pro osoby se sníženou mobilitou je zapotřebí u většiny povrchů a zastavení zábradlí, které plní opěrnou funkci.

Z finančního prostředku bude realizována výstavba zábradlí kolem devíti zastavení této stezky. Jedná se o nákup materiálu, jeho zpracování a zakotvení. Terénní práce a samotná výstavba bude realizována formou dobrovolné práce odborníků ze sdružení Bez bot.

ADRA – projekt Honzík (15 000 Kč)

Nadace ADRA se mimo jiné zabývá podporou programů na zvýšení úrovně života a zdraví obyvatel v ČR, kteří potřebují pomoc. Projekt je určen tříletému chlapci Honzíkovi Vackovi, který v červenci 2013 utrpěl následkem tonutí anoxické poškození mozku, dodnes je ve stavu vigilního kómatu a bojuje s těžkou epilepsií. Rodiče jej mají v domácím ošetřování, které vyžaduje velmi náročnou 24 hodinovou péči. Honzík má tracheostomii, je vyživován sondou do žaludku a denně se musí podrobovat velmi náročné rehabilitaci.

Dar bude použit na speciální stravu do sondy, na rehabilitaci a rehabilitační pomůcky s ní související, na pomůcky k bazální stimulaci a polohování, na léky a popř. na finančně velmi nákladnou buněčnou terapii, o které se v současné době jedná s lékaři v Brně.

Československá rehabilitační společnost dr. Vojty – projekt rehabilitační pobyt (20 000 Kč)

Společnost sdružuje fyzioterapeuty, lékaře, rodiče handicapovaných dětí a dospělé pacienty, kteří léčí nebo jsou sami léčeni metodou MUDr. Václava Vojty. Projekt je určen na organizaci rehabilitačně-rekondičních pobytů. Pobyty probíhají za přítomnost fyzioterapeutů a jsou určeny pro děti s diagnózou dětské mozkové obrny, pro jejich rodiny a pro dospělé s hybnou poruchou. Pobyt probíhá ve dvou týdenních turnusech na přelomu července a srpna a zúčastní se ho každým rokem 20 - 25 pacientů s rodinami či asistenty. Na pobytech probíhá cílená terapie pomocí Vojtovy metody 4x denně a zaučování rodičů dětí s DMO.

Dar bude použit na zaplacení pobytu terapeutů a asistentů, organizaci pobytu a technické vybavení. Tím se výrazně sníží náklady na pobyt pro rodiny s postiženými dětmi i pro dospělé s hybnou poruchou.

Jasněnka – projekt ergoterapie (15 000 Kč)

Posláním OS Jasněnka v Uničově je poskytování ambulantní sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením a začlenění těchto osob do společnosti. Projekt je zaměřen na ergoterapii (terapii prací) uživatelů stacionáře Jasněnka, která poskytuje těmto osobám možnost seberealizace a podnětné činnosti k získání a rozvoji pracovních dovedností a tím k rozvoji osobnosti jedince se zdravotním postižením.

 Finanční příspěvek bude použit na nákup materiálu k provádění ergoterapeutických činností. Ty v sobě zahrnují práci s přírodním materiálem jako je pedig a další materiály na pletení košíků, práce s keramickou hlínou a glazurami, práce s parafínem na výrobu svíček a jakékoli další práce s přírodním materiálem.

Středisko rané péče SPRP Brno – projekt pomůcky pro stimulaci zraku (25 000 Kč)

Hlavní činností je poskytování preventivní sociální služby rané péče rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením na území Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Zlínského kraje. Pracovníci dojíždí pravidelně do rodin. Projektem chceme podpořit rodiny, ve kterých se narodí dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Pomoci jim vyrovnat se s touto těžkou situací, ukázat rodičům, že se dá všechno zvládnout, společně nalézt cesty řešení a co je velmi důležité, naučit rodiče správně si hrát se svým dítětem, a tím jej rozvíjet ve všech oblastech. Pokud má dítě zbytky zraku, intenzivně stimulovat zrak, aby byly utvářeny mozkové funkce.

Peníze budou použity na pomůcky pro stimulaci zraku, vyrobené na míru dle potřeb dětí.

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna – projekt rekreační pobyt pro 7 dětí (14 000 Kč)

Centrum poskytuje sociální služby dětem a dospělým se všemi stupni mentální retardace, osobám se zdravotním postižením a s kombinovaným postižením. Jedná se o projekt v rámci Integrovaného centra, kdy malá skupina postižených děti ve věku 3-10 let žije v rámci jedné domácnosti s nepřetržitou péčí konkrétních pečovatelek. Centrum zastřešuje celkem 19 takových domácností. Cílem je vytvářet pro děti v rámci možností rodinné zázemí se zajištěním odborné péče.

Finanční příspěvek je určen pro úhradu ubytování a stravy v rámci rekreačního pobytu skupiny 7 mentálně postižených dětí s doprovodem 2 pečovatelek o letních prázdninách.

 

Rádi byste přispěli do Nadačního fondu Sberbank CZ a pomohli tak podpořit řadu projektů? Můžete na číslo účtu Nadačního fondu Sberbank CZ 9200444555/6800.

Děkujeme.