Výběrové řízení na prodej pohledávek Sberbank CZ, a.s. v likvidaci za společností NWT a.s.

30. 5. 2023

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BYLO UKONČENO. Insolvenční správkyně Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, JUDr. Jiřina Lužová, zahajuje výběrové řízení na prodej pohledávek za společností NWT a.s., se sídlem nám. Míru 1217, Hulín, PSČ 768 24, IČ: 634 69 511, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6207.

ZDE je ke stažení Procesní dopis včetně příloh, který stanovuje základní podmínky tohoto výběrového řízení v rámci insolvenčního řízení Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, a rovněž stanuje podmínky účasti v tomto výběrovém řízení a pro podávání závazných nabídek ze strany potenciálních zájemců.

Zájemci o účast v tomto výběrovém řízení musí svůj zájem písemně vyjádřit zasláním přihlášky, která musí být zaslána společně s dvěma originálními stejnopisy řádně podepsané dohody o zachování mlčenlivosti (která je ke stažení ZDE) na adresu: Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová, Dušní 22, 110 00 Praha 1 (v neprůhledné obálce s uvedením v levém horním rohu "Výběrové řízení – Sberbank – NWT"), a elektronickou kopii výše uvedených dokumentů na adresu ak@akluzova.cz, a to nejpozději do 12.6. 2023, 13:00 hod. Bližší informace jsou obsaženy ve výše uvedeném Procesním dopise.