Výběrové řízení na prodej pohledávek Sberbank CZ, a.s. v likvidaci za společností FERRATT INTERNATIONAL CZECH s.r.o.

20. 4. 2023

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BYLO UKONČENO.
Insolvenční správkyně Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, JUDr. Jiřina Lužová, zahajuje výběrové řízení na prodej pohledávek za společností FERRATT INTERNATIONAL CZECH s.r.o., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 1015/55, PSČ 110 00, IČ: 284 76 930, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 144425.

ZDE je ke stažení Procesní dopis včetně příloh, který stanovuje základní
podmínky tohoto výběrového řízení v rámci insolvenčního řízení Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, a rovněž stanuje podmínky pro projevení účasti ve výběrovém řízení a pro podávání závazných nabídek ze strany potenciálních zájemců.

Zájemci o účast v tomto výběrovém řízení musí svůj zájem písemně vyjádřit zasláním přihlášky, která bude zaslána společně s dvěma originálními stejnopisy řádně podepsané dohody o zachování mlčenlivosti (která je ke stažení ZDE) na adresu: Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová, Dušní 22, 110 00 Praha 1 (v neprůhledné obálce s uvedením v levém horním rohu "Výběrové řízení – Sberbank – FERRATT"), a elektronickou kopii výše uvedených dokumentů na adresu ak@akluzova.cz, a to nejpozději do 11. 5. 2023, 13:00 hod. Bližší informace jsou obsaženy ve výše uvedeném Procesním dopise.