Úvěry klientů Sberbank CZ byly úspěšně převedeny do České spořitelny

1. 5. 2023

Praha, 2. května 2023: Poslední dubnový víkend byl úspěšně dokončen převod úvěrových klientů Sberbank CZ do České spořitelny. Více jak 3 000 klientů z řad právnických osob a 27 500 z řad fyzických osob bylo převedeno na základě vypořádání smlouvy o prodeji a koupi obchodního závodu, která byla podepsána mezi Sberbank CZ a Českou spořitelnou v závěru loňského roku. Po více jak roce tak mohou tito klienti od května opět v plné míře využívat bankovní finanční služby, které bude poskytovat Česká spořitelna, přičemž klienti své závazky budou nyní hradit pouze do České spořitelny.

Od loňského února, kdy Česká národní banka zahájila se Sberbank CZ kroky k odnětí povolení působit jako banka na českém trhu, nemohli klienti Sberbank CZ žádat o nové úvěry, čerpat své již schválené úvěry nebo požádat o prodloužení jejich splatnosti. Rovněž nemohli přes Sberbank CZ realizovat platební styk. Od května 2023 mohou klienti převedení do České spořitelny začít plně využívat jejích služeb, přičemž smluvní podmínky úvěrů, včetně úrokových sazeb dohodnutých ve Sberbank CZ, se převzetím úvěrového portfolia do České spořitelny nemění.

 „Své závazky musí převedení klienti od 1. května 2023 hradit pouze na nové bankovní účty v České spořitelně, o kterých byli v průběhu dubna informováni doporučeným dopisem nebo prostřednictvím datové schránky. Pokud by poslali splátku svého úvěru i po 1. květnu 2023 opět do Sberbank CZ, nebude již akceptována a bude jim vrácena zpět na bankovní účet, odkud byla platba zaslána,“ zdůrazňuje JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správkyně Sberbank CZ, a dodává: „Přeji převedeným klientům do budoucna mnoho úspěchů a omlouvám se jim za komplikace, kterým byli během posledního roku v insolvenčním řízení Sberbank CZ vystaveni. Jsem ráda, že se podařilo smlouvu s Českou spořitelnou rychle vypořádat, a moc děkuji všem, kteří se na přípravě a úspěšném převodu našich klientů do České spořitelny podíleli.“

Převodem úvěrových klientů do České spořitelny insolvenční proces Sberbank CZ samozřejmě nekončí. Pokračuje výběrové řízení na prodej nevýkonných úvěrů, které bylo zahájeno v březnu, a příprava na přezkum věřitelů Sberbank CZ insolvenčním soudem, který by měl být zahájen ještě ve druhém čtvrtletí letošního roku (část věřitelů již byla přezkoumána na podzim loňského roku). Pak již bude možné přistoupit k přípravě výplaty pohledávek všech věřitelů formou částečného rozvrhu, která by měla být zahájena v posledním čtvrtletí letošního roku.

 Jiřina Lužová

Insolvenční správce

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci