Informace pro klienty ohledně splácení úvěrů

6. 3. 2022

Sberbank CZ zahájila dne 7.3.2022 rozesílku platebních instrukcí svým klientům pro další splácení úvěrů poskytnutých ze strany Sberbank CZ.

Sberbank CZ tyto informace primárně zasílá na kontaktní emailové adresy, které eviduje ve svém systému. Informace budou zasílány tak, aby nejdříve byli informováni klienti, kteří mají splátku svého úvěru v nejbližších dnech. Klienti, kteří mají splátky svých úvěrů k datu 20.3.2022 budou informování nejpozději do 15.3.2022.

Pokud klient již prostředky na březnovou splátku odeslal dle postupu níže, nemusí již březnovou splátku řešit, tyto prostředky budou použity na březnovou splátku jeho úvěru. Pro další splátky však Sberbank CZ žádá klienty o změnu nastavení pro měsíc duben a následující měsíce tak, aby úhrady splátek v dalších měsících již byly směřovány na účet uvedený v zasílaných platebních instrukcích.

Klienti banky si mohou ověřit číslo účtu pro další splácení svého úvěru prostřednictvím náhledu do internetového bankovnictví, o kterém banka informovala zde.

O možnostech použití a vypořádání prostředků na účtech pro splácení, které klienti doposud používali, či na jiných účtech u Sberbank CZ bude banka klienty informovat samostatnou komunikací. Rovněž zde bude průběžně informovat o dalších záležitostech týkajících se úvěrů klientů, jako např. o způsobu vyplácení bonusů za řádné splácení, o zvýhodněných sazbách za plnění obratu na účtu apod.

Pokud klienti banky informaci o platebních instrukcích v těchto dnech e-mailem neobdrží, nebo potřebují ohledně dalšího splácení svých úvěrů více informací, prosíme, aby nás laskavě kontaktovali na emailu spravauveru@sberbankcz.cz. Děkujeme.

Původní zpráva:

28.02.2022

V souladu s rozhodnutím ČNB ze dne 28.2.2022 není od tohoto dne umožněno přijímat na bankovní účty vedené u Sberbank CZ, a.s. jakékoliv platby, s výjimkou plateb, které jsou určeny na úhradu splátek úvěrů, nebo plateb určených na mimořádné splátky či předčasné splacení těchto úvěrů.

Více informací k tomuto rozhodnutí najdete na internetových stránkách ČNB.

Zároveň ke dni 28.2.2022 obdržel Garanční systém finančního trhu „Oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a.s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.“. Toto oznámení znamená, že banka je povinna ke dni 28.2.2022 předat informace o výši zůstatku na jednotlivých účtech klientů Garančnímu systému finančního trhu. V souvislosti s tímto požadavkem nesmí dojít ke změně zůstatků na účtech klientů, není tedy bohužel nadále možné používat prostředky na úhradu splátek z prostředků, které se na účtech nachází. Více informací k systému výplaty a podmínek výplaty naleznete pod tímto odkazem (Garanční systém).

Výjimkou jsou bankou vedené splátkové účty, kdy zůstatky na těchto účtech jsou považovány za prostředky určené na splátku úvěru. Pokud již nyní hradíte splátky na účet, který začíná číslicí 8, pak v úhradě splátek můžete nadále pokračovat prostřednictvím tohoto účtu (tyto účty byly používány při poskytnutí spotřebitelského úvěru, kdy nedošlo k založení běžného účtu).

Pro účely splácení úvěrů jsou nyní k dispozici níže uvedené účty, na které je možné prostředky zasílat.

Věnujte prosím pozornost přesnému označení úvěru (sloupec variabilní symbol výše), ke kterému platbu zasíláte. Variabilní symbol je identifikátorem pro správné připsání částky k úhradě Vašeho úvěru.

Jak jsme již uvedli výše, aktuálně není možné provádět splátky úvěrů z běžných či jiných depozitních účtů u SBCZ.

Od 7.3.2022 budeme prostřednictvím emailové zprávy odesílat na Váš email, který máme od Vás k dispozici, další informace ke splácení Vašeho úvěru, zejména informaci o aktuální výši zůstatku na účtu pro splácení, výši měsíční splátky, den splatnosti splátky a číslo účtu pro splácení.

Vaše případné dotazy týkající se splácení úvěrů můžete posílat emailem na adresu spravauveru@sberbankcz.cz, či se obraťte na vašeho bankéře.

Děkujeme za pochopení

Účty pro splacení úvěrů

Hypoteční a spotřebitelské úvěry

Splátka hypoteční úvěr (CZK)

 • Číslo účtu - 9200147358/6800
 • Variabilní symbol je číslo úvěru
 • IBAN CZ77 6800 0000 0092 0014 7358

Splátka spotřebitelský úvěr (CZK)

 • Číslo účtu - 9200147382/6800
 • Variabilní symbol je číslo úvěru
 • IBAN CZ11 6800 0000 0092 0014 7382

Mimořádná splátka hypoteční a spotřebitelský úvěr (CZK)

 • Číslo účtu - 9200147331/6800
 • Variabilní symbol je číslo úvěru
 • IBAN CZ30 6800 0000 0092 0014 7331

Předčasné splacení spotřebitelský úvěr (CZK)

 • Číslo účtu - 9200147331/6800
 • Variabilní symbol je číslo úvěru
 • IBAN CZ30 6800 0000 0092 0014 7331

Předčasné splacení hypoteční úvěr (CZK)

 • Číslo účtu - 9200046426/6800
 • Variabilní symbol je číslo úvěru
 • IBAN CZ26 6800 0000 0092 0004 6426

Řádná, mimořádná splátka a předčasné splacení hypoteční úvěr (EUR)

 • Číslo účtu - 9200147366/6800
 • Variabilní symbol je číslo úvěru
 • IBAN CZ55 6800 0000 0092 0014 7366
 • Konsolidace úvěrů

  Účet pro konsolidace spotřebitelských úvěrů a kontokorentů (CZK)

  • Číslo účtu - 9200147374/6800
  • Variabilní symbol je číslo úvěru / číslo účtu KTK
  • IBAN CZ33 6800 0000 0092 0014 7374

  Řádná splátka investiční úvěr (CZK)

  • Číslo účtu - 9200147411/6800
  • Variabilní symbol je číslo úvěru
  • IBAN CZ04 6800 0000 0092 0014 7411

  Řádná splátka investiční úvěr (EUR)

 • Číslo účtu - 9200147438/6800
 • Variabilní symbol je číslo úvěru
 • IBAN CZ51 6800 0000 0092 0014 7438
 • Mimořádná splátka a předčasné splacení investiční úvěr (CZK)

 • Číslo účtu - 9200147390/6800
 • Variabilní symbol je číslo úvěru
 • IBAN CZ86 6800 0000 0092 0014 7390

 • Mimořádná splátka a předčasné splacení investiční úvěr (EUR)

  • Číslo účtu - 9200147403/6800
  • Variabilní symbol je číslo úvěru
  • IBAN CZ26 6800 0000 0092 0014 7403

  Kontokorenty

  Splacení částečné nebo úplné kontokorentu (CZK)

  • Číslo účtu - 9200147446/6800
  • Variabilní symbol je číslo účtu KTK
  • IBAN CZ29 6800 0000 0092 0014 7446

  Splacení částečné nebo úplné kontokorentu (EUR)

  • Číslo účtu - 9200147454/6800
  • Variabilní symbol je číslo účtu KTK
  • IBAN CZ07 6800 0000 0092 0014 7454

  Splacení částečné nebo úplné kontokorentu (GBP)

  • Číslo účtu - 9200147462/6800
  • Variabilní symbol je číslo účtu KTK
  • IBAN CZ82 6800 0000 0092 0014 7462