Newsletter

NovéVíte, co se oslavuje 19. dubna?

V roce 1743 se v tento den narodil Abraham van Ketwich, který v roce 1774 založil první investiční fond „Eendragt maakt Magt“ (Union is Strength) a je považován za zakladatele investičních fondů.

Světový den investičních fondů je akce, do které se v České republice pravidelně zapojuje Asociace pro kapitálový trh ČR a její členové - investiční společnosti a banky, tedy i my ve Sberbank.

A jako dárek u této příležitosti nabízíme pro všechny nové investory slevu 50 % na vstupním poplatku u každé jednorázové investice do námi distribuovaných podílových fondů, a to v období od 19. 4. do 18. 5. 2018.

Přijďte za námi na pobočku, naši odborně vyškolení bankéři Vám rádi pomohou vybrat optimální řešení přímo na míru!

10 důvodů proč investovat právě do fondů?

Potenciál vyšších výnosů
Podílové fondy nabízejí možnost zhodnotit Vaše peníze lépe než klasické spořicí nástroje typu spořicí účet či termínovaný vklad.

Jednoduchost
Podílové fondy jsou oblíbeným investičním řešením pro klienty, kteří hledají způsob uložení a zhodnocení peněz, ale nemají dostatek znalostí, zkušeností či času věnovat se detailně kapitálovému trhu.

Profesionalita
Ve fondu jsou totiž investice spravovány profesionálním správcem, který má rozsáhlé analytické zázemí a přístup k odborným informacím, které umí vyhodnocovat a používat v praxi.

Flexibilita
Investice není nijak časově vázaná a v případě potřeby můžete jakoukoli část zdarma vybrat.

Daňová výhodnost
Pokud investor fyzická osoba drží investici ve fondu minimálně tři roky, z výnosu investice neplatí žádnou daň.

Ochrana investorů
Investiční fondy jsou maximálně regulované – podléhají společné evropské regulaci i dohledu České národní banky. Jsou transparentní – pravidelně zveřejňují detailní informace. Jejich aktivity jsou dohlíženy také dalším subjektem: depozitářem, obvykle nezávislou bankou.

Diverzifikace
Jeden fond má v sobě obvykle desítky různých investic – tím se výrazně snižuje tržní riziko. Pokud tržní hodnota jednoho aktiva ve fondu výrazně klesá, celkovou hodnotu fondu to ovlivní jen minimálně.

Nižší náklady
Díky mnohdy obrovské velikosti fondů jsou aktiva nakupována do fondu ve větším množství, a proto jsou transakční poplatky nižší než u menších investorů.

Široká nabídka
Naše nabídka investičních fondů je rovněž dostatečně široká – lze vybírat od velmi konzervativních fondů zaměřených na dluhopisy k více progresivním investicím, jako jsou smíšené a akciové fondy.

Zajímavé regiony i odvětví
Fondy nabízejí možnost podílet se na úspěchu ekonomik nejen globálně vyspělých oblastí, ale i rozvíjejících se regionů či rozmanitých sektorů, jako je např. farmacie, IT sektor, finančnictví, nemovitosti nebo komodity.


Jan Skála, produktový manažer pro investice SBCZ, zdroj www.denfondu.cz